Dzisiaj jest: 27 Listopad 2015

Imieniny obchodzą: Ksenia, Walerian, Franciszek

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości

„ Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (...) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało. (...)”

Tymi słowami Jędrzej Moraczewski opisywał nastrój wzruszenia i entuzjazm jaki ogarnął nasz kraj,  po tym jak 11 listopada 1918 roku, Polska po 123 latach niebytu na mapach Europy odzyskała niepodległość. Gminne uroczystości 97 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyny, sprawowana w Kościele Parafialnym p/w Św. Marcina Biskupa w Łużnej. Po nabożeństwie uczestnicy przemaszerowali do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie na scenie zaprezentowany został program poetycko muzyczny „Tobie Ojczyzno”. W części artystycznej zgromadzenie mili okazję wysłuchać  okolicznościowych pieśni w wykonaniu Chóru Cantabile, oraz występów uczniów z Zespołu Szkół w Łużnej i zespołów artystycznych działających przy łużniańskim GOK-u. Uroczystości zakończyło wspólne śpiewanie patriotycznych i żołnierskich pieśni.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.luzna.info/aktualnosci/#sigFreeId04e6d13db6

Pasowanie na przedszkolaka

Dzień 30 października pozostanie na długo w pamięci dzieci Niepublicznego Przedszkola „Tuptuś” w Łużnej  i ich Rodziców. Tego właśnie dnia odbyła się pierwsza ważna przedszkolna uroczystość- pasowanie na przedszkolaka.

W uroczystości tej wzięli udział Rodzice, Wójt Gminy Łużna Kazimierz Krok, oraz  przedstawiciele Rady Gminy na czele z przewodniczącym Krzysztofem Kotowiczem. Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości przez dyrektor przedszkola panią Ewę Król. Następnie dzieci pod kierownictwem pani  Katarzyny Kalety przedstawiły krótką części artystyczną, w której zaprezentowały swoje umiejętności - dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Były więc piosenki, wierszyki i taniec. Po części artystycznej, dzieci musiały wykonać proste zadania i obiecać, że będą zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać Pani i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem.

Dyrektor placówki dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom pasowania, oraz mały upominek. Wszyscy byli zachwyceni występem dzieci, które mimo debiutu przezwyciężyły swoją tremę i strach, a w oku niejednej mamy pojawiły się łzy wzruszenia.

Teraz dzieci z dumą mogą powiedzieć - Mamo, Tato - jestem prawdziwym przedszkolakiem! 

View the embedded image gallery online at:
http://www.luzna.info/aktualnosci/#sigFreeId5ff14bf048

ZMIANA ZASAD ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY ŁUŻNA

Zgodnie z Uchwałą XII/102/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2015 r. zmianie ulega regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna. Od 01 stycznia 2016 r. zlikwidowane zostaną ogólnodostępne kontenery na odpady zmieszane i segregowane.

Odpady zmieszane i segregowane właściciele nieruchomości zamieszkałych gromadzić będą w workach, a odbierane będą one z poboczy wyznaczonych dróg. Odpady zmieszane odbierane będą jeden raz w miesiącu, a odpady segregowane jeden raz na dwa miesiące.

Worki do gromadzenia odpadów będą do odebrania w poszczególnych miejscowościach w miesiącu grudniu br. po wcześniejszym ogłoszeniu.

Terminy odbioru odpadów oraz trasy przejazdu dostępne będą na stronie internetowej Gminy Łużna, po ich zatwierdzeniu.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje) odpady zmieszane i segregowane gromadzić będą w pojemnikach lub kontenerach, a odbierane będą one bezpośrednio z nieruchomości. Odpady zmieszane odbierane będą jeden raz w miesiącu, a odpady segregowane jeden raz na dwa miesiące. Terminy odbioru odpadów dostępne będą na stronie internetowej Gminy Łużna, po ich zatwierdzeniu.

Odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory, świetlówki, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, oleje, itp.), zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe i wielomateriałowe odbierane będą co najmniej jeden raz w roku z poboczy dróg. Trasy przejazdu oraz termin odbioru odpadów zostanie podany na stronie internetowej Gminy Łużna.

W miejscowości Wola Łużańska zostanie utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Będzie on świadczył usługi w zakresie odbioru odpadów zbieranych selektywnie tzn.: papieru, tworzyw sztucznych, szkła, metalu, odpadów zielonych, odpadów biodegradowalnych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, odpadów budowlano-remontowych, zużytych opon, mebli, odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych. Usługi odbioru będą świadczone co najmniej dwa razy w miesiącu. Terminy i godziny otwarcia PSZOK-u zostaną podane na stronie internetowej Gminy Łużna.

Transport odpadów do PSZOK-u dostarczający zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt, a odbiór odpadów odbędzie się po okazaniu dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkiwania na terenie Gminy Łużna.

 

Kolejna edycja przedsięwzięcia „Rozwinąć skrzydła - pamiętając o przeszłości” w Zespole Szkół w Łużnej

 

W  2016 roku będziemy obchodzić 1050 rocznicę Chrztu Polski oraz spotkanie młodych
z Ojcem Świętym Franciszkiem w ramach Światowych Dni Młodzieży. Wydarzenie Chrztu Polski radykalnie wpłynęło na losy polskiego narodu, Państwa i Kościoła, dlatego skłania nas to do szczególnej refleksji nad problemem tożsamości narodowej młodego pokolenia XXI wieku, które objął szczególną troską Św. Jan Paweł II.

W związku z tymi wydarzeniami odbędą się różnego rodzaju konkursy tematyczne organizowane    przez Zespół Szkół w Łużnej w ramach III edycji przedsięwzięcia „Rozwinąć skrzydła - pamiętając o przeszłości” adresowane do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie powiatu gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego, które Honorowym Patronatem obejmuje Wójt Gminy Łużna, Małopolski Kurator Oświaty, Biskup Tarnowski, Marszałek Województwa Małopolskiego i Wojewoda Małopolski.

Zwracam się z prośbą o poparcie powyższej inicjatywy i włączenie się w obchody
1050 rocznicy Chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży, poprzez udział uczniów w konkursach pod opieką nauczycieli. Tematem przewodnim jest hasło:

„ZACHOWAĆ PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ” oraz słowa Św. Jana Pawła II:

„Pozostańcie wierni doświadczeniu pokoleń, które żyły na tej ziemi z Bogiem

w sercu i z modlitwą na ustach. (...) Zachowujcie jak skarb największy to, co było źródłem duchowej siły naszych ojców”

 

Propozycje konkursów:

  1. 1.    Konkurs Piosenki  „Polska moich marzeń” - repertuar obejmuje współczesne utwory poświęcone ojczyźnie, ludziom z nią związanym, tematowi patriotyzmu jak również osobie św. Jana Pawła II- wielkiego patrioty, uczestnicy: uczniowie gimnazjum.
  2. 2.    Konkurs Wiedzy Historycznej

I kategoria:   „Kto  Ty  jesteś?  Od  legendy do tożsamości  narodowej”, uczestnicy: uczniowie szkoły podstawowej kl. IV-VI.

   II kategoria : Polska w chrześcijańskiej rodzinie państw  europejskich, uczestnicy: uczniowie   gimnazjum.

3. Konkurs Plastyczny

   I kategoria: „Pocztówka z mojej Ojczyzny”, uczestnicy: uczniowie szkoły podstawowej kl. IV-VI

    II kategoria : Tematyka: –„ Szukałem Was, a Wy  przyszliście do mnie”. Jan Paweł II - papież  młodych, uczestnicy: uczniowie   gimnazjum.

4. Konkurs literacki –  „Zachować pamięć i tożsamość”, tematyka: Tożsamość narodowa Polaków w literaturze,  uczestnicy: uczniowie  gimnazjum.

 

Regulaminy powyższych konkursów i formularze zgłoszeń są dostępne na stronie internetowej szkoły www.zsluzna.iap.pl.

Podsumowanie wszystkich konkursów odbędzie się 5 czerwca 2016 r. o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej podczas uroczystego podsumowania przedsięwzięcia.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Łużnej

       mgr inż. Monika Skrobot

 

Informacja o II edycji przedsięwzięcia

 

„Rozwinąć skrzydła - pamiętając o przeszłości” to motto przedsięwzięcia zaproponowanego przez Zespół Szkół w Łużnej w związku z obchodami setnej rocznicy Bitwy pod Gorlicami. Dla mieszkańców powiatu gorlickiego to szczególne wydarzenie historyczne. Tematem przewodnim była  OJCZYZNA  i słowa św.  Jana Pawła II: Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym…”

Przedsięwzięcie miało formę projektu, który trwał od października 2014 roku do końca kwietnia 2015 r. W przedsięwzięciu wzięło udział 220 uczniów z 47 szkół z terenu powiatu gorlickiego. W związku z zaproponowaną inicjatywą przedsięwzięcie cieszyło się licznym zainteresowaniem dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów, władz samorządowych.

Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez  upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat historii Polski i własnego regionu, wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej, uczczenie pamięci żołnierzy na frontach I wojny światowej, a w szczególności Bitwy pod Gorlicami, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów to niektóre z celów, które przyświecały przedsięwzięciu.

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.luzna.info/aktualnosci/#sigFreeIde13eb34a1e
        

INFORMACJA O PRZEPROWADZONEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W SOŁECTWACH: ŁUŻNA, WOLA ŁUŻAŃSKA, BIESNA.

W roku bieżącym Starostwo Powiatowe w Gorlicach przeprowadziło modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Łużna w obrębie Łużna, Wola Łużańska i Biesna . Zmiany obejmują ok. 2 207 podatników ( według danych z ewidencji podatkowej)

28 maja 2014r. Starosta Gorlicki poinformował o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Biesna, Łużna , Wola Łużańska w jednostce ewidencyjnej Gmina Łużna . Informacja ta wywieszona została na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w miejscach poza Urzędem przeznaczonych do tego celu oraz BIP Łużna.

W miesiącu wrzesień 2014r. na prośbę Wójta w sołectwach Wola Łużańska, Łużna, Biesna odbyły się zebrania mające na celu poinformowanie mieszkańców o zakresie przeprowadzanej modernizacji. Zebrania przeprowadzone zostały przez pracowników Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz pracowników firmy MGGP , która została wyłoniona w drodze przetargu na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Projekt modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków wyżej wymienionych obrębów w dniach 9-27 marca 2015 r. ( w terminie 15 dni) był wyłożony do publicznej wiadomości w Starostwie Powiatowym w Gorlicach .

Zawiadomienie Starosty Powiatowego Gorlickiego o wyłożeniu projektu operatu modernizacji , ewidencji gruntów i budynków było podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach i Urzędu Gminy Łużna oraz w prasie o zasięgu krajowym. Ponadto zawiadomienia były udostępnione na stronie internetowej Gminy Łużna, na portalach gminnych oraz w Informatorze Gminnym. Każdy zainteresowany właściciel nieruchomości miał prawo zapoznać się z dokumentacją i uzyskać niezbędne wyjaśnienia. Miał możliwość wypowiedzenia się, wniesienia ewentualnych uwag do projektu operatu w terminie 15 dni roboczych.

Projekt operatu opisowo- kartograficznego stał się z dniem 21.04.2015 r. operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacje o tym starosta gorlicki ogłosił w „Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego ” dnia 31 lipca 2015., poz. 4728.

Organ podatkowy przy ustalaniu wysokości podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości jest obowiązany korzystać , z ewidencji gruntów i budynków jako podstawy do naliczania podatków. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r, Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j Dz.U z 2015 poz. 520 ) podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.

Natomiast zgodnie z ustawą o podatku rolnym oraz ustawą o podatkach i opłatach lokalnych , obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Ponieważ dane objęte modernizacją stały się z dniem 21 kwietnia 2015r. danymi ewidencji gruntów i budynków , zmiany do ewidencji podatkowej , zgodnie z wyżej wymienionym przepisami są wprowadzane od 01.05.2015r.

Reasumując, wymiar podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości jest ustalany na podstawie danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków, a w ramach postępowania podatkowego nie ma możliwości dokonania zmian w tych ewidencjach.

W związku z powyższym prosimy właścicieli nieruchomości z wymienionych sołectw do zgłaszania się do Urzędu Gminy Łużna, pokój nr 11 – celem złożenia informacji podatkowych zgodnie z danymi w ewidencji gruntów i budynków od dnia 1 maja 2015r.


 

WÓJT GMINY ŁUŻNA

KAZIMIERZ KROK

On-Line

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

REKLAMA
 
Pogoda
 
Pogoda Łużna z serwisu

Reklama
 
 

Copyright © 2010-2014 Łużna Info.
Wszelkie prawa zastrzeżone!
Kreacja: DM Studio